Corona update – juni 2021

De versoepelingen maken het mogelijk dat er nog wedstrijden gespeeld kunnen worden. De onderstaande regels gelden voor alle competitiewedstrijden en trainingen.
Er mag helaas nog GEEN publiek bij aanwezig zijn.

Algemene uitgangspunten                                         

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een Corona-besmetting. Dit zijn klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen!
 • Vermijd drukte.
 • Schud geen handen!
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Neem de gebruikelijk veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
 • Vanuit het Sportprotocol van NOC*NSF zijn verenigingen verplicht om tijdens een speeldag een Corona-coördinator in de sporthal aanwezig te hebben om de richtlijnen te waarborgen.
 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen sporten. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn.
 • Kleedkamers en douches zijn geopend.
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden.
 • Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (maximaal 20).

Mondkapjesplicht & afstand houden

 • Personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.
 • Binnen moet iemand van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen bij het naar binnen gaan en weggaan. Maar het mondkapje mag af tijdens het sporten.
 • Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje.
Wedstrijdprotocol

Aankomst in de sportaccommodatie

 • Schud geen handen!
 • Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.
 • Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie.
 • Iedereen vanaf 13 jaar draagt bij binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie een mondkapje.
 • Zorg voor een goede ontvangst van de scheidsrechter(s), waarbij er een ruimte beschikbaar is waar zij kunnen wachten tot ze de sporthal kunnen betreden.
 • Controleer de grootte van de eigen kleedruimte.
  • Indien te klein m.b.t. de 1,5-meter afstand tussen de spelers en staf of de scheidsrechters, kun je met de thuisspelende vereniging overleggen of er een grotere of extra ruimte beschikbaar is.

Gedrag in de kleedkamer

 • In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar.
 • Ook tijdens het douchen dient er afstand bewaard te worden.
 • Wanneer de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben, adviseren wij om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen (bijvoorbeeld op het speelveld).

Voor de wedstrijd

 • Uitvoeren van spelerspascontrole
  • Advies is om de digitale pascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Stem met de teamverantwoordelijken en de scheidsrechters af hoe laat de spelerspascontrole zal plaats vinden.
  • Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
 • Warming-up
  • Gedurende de warming-up van de teams adviseren wij spelers om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstands-regel te respecteren.

Betreden speelveld en begroeting

 • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
 • Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.
 • Het is niet toegestaan om een yel of aanmoedigingskreet uit te voeren. 
 • Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.

Gedrag op het speelveld

 • Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
  • Een yel, aanmoeidigingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team).
  • Een clublied te zingen.
  • Overwinningsmomenten te vieren.
  • High fives te geven.

Gedrag van het publiek

 • Het is bij amateurwedstrijden van de jeugd niet toegestaan dat er publiek bij de wedstrijd aanwezig is.

Wedstrijdtafel en organisatie

 • De Tijdwaarnemer en Wedstrijdsecretaris dienen bij de wedstrijdtafel 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Bij wedstrijden waarbij een Waarnemer aanwezig is, dient deze ook 1,5 meter afstand te bewaren.
 • Aanwezige personen bij de wedstrijdtafel houden hun mondkapje op.
 • Wanneer een coach een time out vraagt, legt hij de kaart op de wedstrijdtafel. De kaart wordt niet in de hand van de secretaris of tijdwaarnemer geven.
 • Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun mondkapje op.

Wisselbank en wisselzone

 • Op de wisselbank en in de wisselzone adviseren wij zoveel mogelijk afstand te bewaren.
 • Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te spelen (dit is in afwijking van spelregel 10:1). Wanneer teams toch willen wisselen, adviseren wij om de wisselbanken voor aanvang van de tweede helft te desinfecteren.
 • Wanneer je voor langere tijd op de spelersbank zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen.
 • De coach hoeft geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team.

Tijdens de wedstrijd

 • Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand te waarborgen tot de spelers.
 • Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat, mag deze tijdelijk losgelaten worden.
 • Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een wissel.

Let op: De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.

 • Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, adviseren wij om het spel te vervolgen met een nieuwe bal of de bal te ontsmetten.
 • Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen hoe het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.
 • Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of spuugt, dan wordt dat beschouwd als uiterst onsportief gedrag. Een dergelijke actie moet in overeenstemming met spelregel 8:10a worden bestraft met een diskwalificatie met schriftelijk rapport.

Team time-out

 • Tijdens de team time-out dienen spelers en stafleden 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
 • Het is niet toegestaan om een yel, aanmoedingingskreet o.i.d. uit te voeren voordat het team het speelveld weer betreedt.

Rust / pauze

 • De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. De volgorde zou zijn: de scheidsrechters, het dichtstbijzijnde team bij de kleedkamers/uitgang, het verste team bij de kleedkamers/uitgang, de officials aan de wedstrijdtafel.
 • Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te spelen (dit is in afwijking van spelregel 10:1). Wanneer teams toch willen wisselen, adviseren wij om de wisselbanken voor aanvang van de tweede helft te desinfecteren.

Na de wedstrijd

 • Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Wij adviseren alleen spelers en scheidsrechters op het veld aanwezig te laten zijn en na afloop geen uitreiking te doen tot speler van de wedstrijd, foto met sponsoren, o.i.d. Tenzij hierbij met zekerheid de 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
 • De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Houd hierbij dezelfde volgorde als tijdens de rust aan.
 • Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van de accommodatie.
 • Iedereen vanaf 13 jaar draagt bij binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie een mondkapje.

 “Extra aanvulling:  Protocol voor F -jeugdtoernooien i.v.m. COVID-19″

 Aankomst in de sportaccommodatie

 • Wij adviseren om de kinderen in sportkleding naar de toernooien komen.

Gedrag in de kleedkamer

 • In de kleedkamer zijn max. 2 begeleider en/of coach aanwezig.
 • Laat de kinderen zoveel mogelijk thuis douchen

Betreden speelveld en begroeting

 • Bij de begroeting en bedanken houden de coach/begeleiders 1,5 meter afstand van het team

Publiek

 • Het is bij amateurwedstrijden van de jeugd niet toegestaan dat er publiek bij de wedstrijd aanwezig is.

 

Prijswinnaars Grote Clubactie in het zonnetje gezet

Het is dit jaar allemaal anders gelopen met de Grote Clubactie. Allereerst hadden we een toprecordopbrengst. We waren zelfs de bestverkopende handbalvereniging van Nederland! Des te jammer dat er dit jaar geen VIP avond was om onze topverkopers in het zonnetje te zetten.

We hebben dit jaar een corona-proof versie van de verloting en uitreiking van prijzen gedaan. Daarnaast kregen alle leden die meer dan 15 loten hebben verkocht een verrassingspakketje. Ondertussen heeft iedereen zijn prijs en/of pakketje opgehaald bij Jeannette.

De prijswinnaars zijn:

 • Vrijkaartje zwembad Waardergolf: Sylvia (F5), Eline (E3), Cato (F6), Nina (D4) en Nore (F5)
 • Sporttas: Madee (F5)
 • Trainingsshirt: Kyra (F5)
 • Handbal-bal: Tess (F1)

We feliciteren iedereen met zijn prijs en verrassingspakketje! Top gedaan en we rekenen weer op jullie bij de volgende actie.

Jeannette Elbers en Ingrid Balm

Corona Update: vanaf 3 maart aangepaste regels voor buiten trainen

Beste leden, coaches, trainers en ouders,

Er mag al enige tijd weer buiten worden getraind bij KSV handbal en diverse teams maken hier al gretig gebruik van. Wel tot 21:00 uur vanwege de avondklok en natuurlijk volgens de RIVM richtlijnen. Richtlijn is wel dat je alleen mag trainen bij KSV in overleg met de TC, dit vanwege het trainingsrooster aangezien de capaciteit van het verharde veld beperkt is. Wat wij wel willen blijven benadrukken is dat trainen en training geven een vrije keuze is voor iedereen. Het is vrijblijvend en voelt het niet goed, dan ga je niet. 

Vanaf 3 maart gelden de volgende spelregels:

De spelregels voor sport in het kort
Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, dienen de volgende maatregelen te worden nageleefd:

 • In binnenruimtes sporten mag niet;
 • Competitiewedstrijden zijn verboden;
 • sporters tot en met 26 jaar mogen op de sportaccommodatie in team verband sporten; 
 • sporters vanaf 27 jaar mogen individueel of in groepjes van maximaal 2 personen sporten. Er kunnen meerdere groepjes tegelijkertijd op een veld sporten, mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen;
 • Zodra sporters van 13 jaar en ouder het veld verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden; 
 • Publiek bij sport is niet toegestaan. Ouders zetten hun kinderen af bij de poort;
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht, toilet is toegankelijk;
 • En natuurlijk blijf je bij klachten thuis;
 • Neem bij vragen contact op met de TC coördinator of met bestuurslid Olaf Blaauw.

Zie protocol verantwoord sporten vanuit het NOC/NSF

Op deze manier houden we elkaar hopelijk gezond en kunnen we weer veilig gaan sporten al is het met beperkingen.

Namens het KSV bestuur.

René Groot
Voorzitter KSV