Bestuursleden

Voorzitter
René Groot
Tel. 06-53289305
voorzitter@ksvhandbal.nl

Vicevoorzitter
Olaf Blaauw
Tel. 06-22938190
voorzitter@ksvhandbal.nl

Penningmeester
Christa Wielinga
tel. 06-55745615
penningmeester@ksvhandbal.nl

Secretariaat:
Inge Schouten-Groot
Tel. 06-30054689
secretariaat@ksvhandbal.nl

Wedstrijdsecretariaat
Joyce Zuurbier
Tel. 06-10483013
wedstrijdsecretaris@ksvhandbal.nl

Technische Zaken:
Richard van der Woude
Tel. 06-10984403
tc@ksvhandbal.nl

Accommodatie:
Peter Zonneveld
Tel. 06-51795838
accommodatie@ksvhandbal.nl

Sponsoring & PR
Olaf Blaauw
Tel. 06-22938190
prensponsoring@ksvhandbal.nl

Het huishoudelijk reglement + statuten zijn te vinden op https://www.ksvhandbal.nl.