Bestuursleden

Voorzitter
René Groot
Weidemolen 19,
1703 TC Heerhugowaard
tel. 072-5716481/06-53289305,
voorzitter@ksvhandbal.nl
Penningmeester
Peter Zonneveld
Houtzaagmolen 35
1703 PL Heerhugowaard
tel. 072-571113 / 06-51795838
penningmeester@ksvhandbal.nl
Secretariaat:
Inge Schouten-Groot
Torenmolen 59
1703 PP Heerhugowaard
06-30054689
secretariaat@ksvhandbal.nl
Wedstrijdsecretariaat
Joyce Zuurbier
Frieseweg 52
1823 CE Alkmaar
Tel. 06-10483013
wedstrijdsecretaris@ksvhandbal.nl
Accomodatie
Olaf Blaauw
Weegbree 19
1705 RA Heerhugowaard
072-5721491/06-22938190
accommodatie@ksvhandbal.nl

Sponsoring & PR, Acties

info@ksvhandbal.nl

Het huishoudelijk reglement + statuten zijn te vinden op https://www.ksvhandbal.nl.