Bestuurs nieuws

Hier komen mededelingen van het bestuur.
o.a. de agenda, notulen en jaarverslag voor de jaarvergadering.
Nieuwsflits nr 1