Selecteer een pagina

Agenda jaarvergadering 2014

logo ksv-handbal
voorz.   R. Groot
Weidemolen 19
1703 TC Heerhugowaard
072-5716481
secr. J. Zuurbier
Rosa Spierplantsoen 21
1705 KT Heerhugowaard
06-50552526
wedstr. secr.    S. v Rooyen-Obdam
C. Ruysplantsoen 18
1705 NE Heerhugowaard
072-5720650
Uitnodiging
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering van KSV, welke gehouden zal worden op maandag 22 september a.s. om 19.30uur in de KSV-kantine.
Mocht u verhinderd zijn wilt u dan bellen naar één van bovenstaande telefoonnummers of een e-mail sturen naar secretaris@ksvhandbal.nl
Het bestuur
AGENDA:

 1. Opening voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 2013 (ter inzage via website)
 4. Jaarverslag secretaris 2013 – 2014 (ter inzage via website)
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Vaststelling contributie
 9. Vaststelling begroting
 10. Vaststellen Huishoudelijk Reglement (Ter inzage via de website)
 11. Scheidsrechters
 12. Bestuursverkiezing:

Verkiesbaar:                               René Groot
Aftredend en niet herkiesbaar:  Karin Breed & Peter Vreeburg
Tegenkandidaten kunnen tot de vergadering bij het bestuur worden ingediend.
(Voorzien van 5 handtekeningen.)

 1. Activiteitencommissie
 2. Pauze
 3. Presentatie meerjarenbeleidsplan
 4. “In de Spotlight”
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

P.S. Mocht u niet aanwezig zijn om wat voor reden dan ook, dan gaat het bestuur er vanuit dat u akkoord gaat met alle genomen beslissingen en besluiten, maar natuurlijk rekenen wij op ieders komst.
wilt u de agenda etc. afdrukken klik dan hier