Selecteer een pagina

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag KSV seizoen 2012 – 2013
Handbalseizoen 2012- 2013 zijn we gestart met in totaal 17 teams. Vier damesteams, twee A-teams, twee B-teams, vijf C-teams, twee D- teams, één E-team  en één G-team.
Jaarvergadering september 2012
Tijdens de jaarvergadering in september 2012 staat het meerjarenbeleidsplan op de agenda Samen met  Han Botterhuis heeft het bestuur visie en missie van KSV handbal besproken.
Er is onderscheid gemaakt tussen breedte-  en topsport. Een aantal jaren beleid is uitgestippeld. Nieuw is de functie van topsportcoördinator. Deze functie gaat Rita van Muiswinkel vervullen. Ambitie is  om Dames 1 te laten spelen 2e divisie, dames 2 hoofdklasse, A en B junioren in de topklasse. Plan moet binnen het bestuur verder uitgewerkt worden.
Dames 1
De damesselectie pakte de draad weer op na een zeer moeilijk jaar in de Hoofdklasse. Geteisterd door veel blessures en af een toe domme pech viel er uiteindelijk niet aan degradatie uit de Hoofdklasse te ontkomen. Onderleiding van Peter Verboven werd aan de voorbereiding begonnen. Want men wilde een goede start maken in de 3e divisie (tegenwoordig weer hoofdklasse). Doelstelling was een plaats bij de eerste vier op basis van vooral veel spelplezier.
Technische Commissie
De TC stippelt samen met trainers, coaches en bestuur een opleidingplan uit. De lange termijn doelstelling van KSV is om alle eerste teams in een zo hoog mogelijke klasse te laten spelen. Om dit te realiseren wordt er een jeugdbeleidsplan ontwikkeld en geïntroduceerd in de vereniging.
Minihandbaldagen
Ook dit jaar werden weer vijf mini-handbaldagen georganiseerd. Dit blijft een uitstekende manier om kinderen kennis te laten maken met het spelletje en om enthousiaste nieuwe leden binnen te halen. Op vijf woensdagmiddagen is er enthousiast door onze E-spelers met meegenomen vriendjes en vriendinnetjes gehandbald.
Kampioenen
We hebben dit jaar in de zaal E1,C1,C2,C3 gehuldigd als periodekampioenen.
Op het veld werd C2,C3,A1(veld) kampioen.
Bekerwedstrijden
In de bekercompetitie schopten sommige teams het ver maar uiteindelijk kwam de E1 als kampioen uit de bus en sleepte hiermee de handbalbeker binnen.
NK Beachhandbal
Door de A jeugd werd deelgenomen aan het beachhandbal toernooi van Noord-Holland. Daar werden zij kampioen wat hen een ticket voor het NK beachhandbal opleverde. Daar zijn zij weer opperbest uit vandaan gekomen wat de meiden de titel NK Beachhandbal opleverde. Deze prestatie werd door de gemeente niet onopgemerkt gebleven. De meiden worden volgend voorjaar met alle kampioenen binnen de gemeente gehuldigd.
G-handbal
De G-handballers hebben zich onder de bezielende leiding van Clementine en Sandra laten zien tijdens verschillende toernooien gedurende het jaar. Met als hoogtepunt het eigen toernooi op 7 april waar een heuse verloting bij aanwezig was. Zij wonnen het zilver bij het toernooi in Koedijk.
Bij de regionale spelen in Arnhem  hebben zij het zilver in de wacht gesleept.
Trainingen
Het blijft ieder jaar moeilijk om het trainingsschema en de trainers rond te krijgen. We trainden dit jaar wederom allemaal van het E-team tot en met de dames in een sporthal en allemaal in Heerhugowaard. Op dinsdag en woensdag in sporthal Zuid en op donderdag in de sporthal in de Hectorlaan.
Kerk & Sportveiling
Tijdens de kerk & sportveiling die in de KSV kantine is gehouden is er massaal geld gedoneerd. Dit heeft tot resultaat geleid dat er voor de handbal een aanzienlijk bedrag is opgehaald. Dit bedrag zal worden gebruikt voor het opleiden van de jeugd. Na vaststelling van het definitieve plan zal dit bedrag worden vrijgegeven.
Acties
Violenactie
Dit seizoen waren we actief en succesvol bij diverse acties. Rond februari werd ’t Kruis en omgeving weer opgefleurd door vele bakken violen. Topverkoper was Megan Dol die maar liefst 56 bakken heeft verkocht.
Grote Club loten
Er werden weer veel Grote Club actie loten verkocht. Met elkaar werd er € 2300,- voor de club verdiend. Topverkopers waren Megan Dol, Lynn Sprenkeling en Debbie Schut. Ook dit jaar mochten de topverkopers mee met een uitje. Zij zijn gaan klimmen en klauteren bij klimpark bij de Hoornse vaart.
Kerstbrodenactie
Vlak voor de kerst werd de Kerstbrodenactie georganiseerd i.s.m. Dekamarkt Berkheideplein. Dit leverde de vereniging € 300,00 op.
Rabobank fietssponsortocht
Tijdens een zonnige dag in juni is er door een aantal vrijwilligers gefietst. De rabobank sponsort hierbij een bedrag per fietser voor de clubkas.
Knalpotavond (Dennis Groot Award)
Onze sponsor Dennis Groot geeft voor elk doelpunt van de DS1 een euro. Van het verzamelde geld een zogenaamde knalpotavond georganiseerd voor de speelsters. Tijdens deze avond zijn er meerdere prijzen uitgedeeld.
Aanmoedigingsprijs:                          Nikki Kenter
Runnerup:                                          Melissa Vreeburg
Ouvreaward:                                     Jorien Weel en Laura Groot
Meest waardevolle speelster:            Anouk van Duivenvoorde
Sponsor Sport 2000
Met Sport 2000 zijn dit seizoen sponsorafspraken gemaakt.  O.a. krijgen leden korting bij aankoop van artikelen.
Toernooien
Diverse teams hebben op verschillende momenten tijdens het seizoen deelgenomen aan toernooien. Teams gingen o.a. naar het pinkstertoernooi bij Berdos. De A-jeugd en een B-team hebben weer Beach Handbal gespeeld. Wat uiteindelijk tot de de titel NK heeft geleid voor de A-jeugd. De selectie heeft bij Helio’s 72, H.V. Actief een toernooi gespeeld met als begin een trainingsweekend bij de KNVB. De A1 en B1 hebben als voorbereiding een toernooi in Wijchen gespeeld.
Scheidsrechters
De leveringsplicht voor de scheidrechters aan de bond blijft een groot probleem. We hebben dan ook forse boetes ontvangen van de bond voor het niet leveren van scheidsrechters.
Besturenoverleg handbal en voetbal
Verder vond er  overleg met het bestuur van de voetbal plaats. Belangrijkste onderwerp is de dagelijkse gang van zaken rond de accommodatie nu de BAK is opgeheven.
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie en vele andere vrijwilligers hebben zich ingespannen om activiteiten naast de handbal voor de jeugd te organiseren.
Het  Sinterklaasfeest was weer een zeer succesvolle activiteit. De slaapnacht tijdens de feestweek was voor de jeugd een hoogtepunt. Alles werd geweldig goed georganiseerd door de activiteitencommissie.
Voor de senioren is er samen met de voetbal eind december een gemaskerd bal georganiseerd.
Terugkijkend op seizoen 2012-2013 zijn er prachtige resultaten bereikt door de verschillende teams. Het bestuur wil iedereen die zich op de een of andere manier heeft ingezet voor de vereniging hiervoor hartelijk bedanken. Wij wensen iedereen een sportief en gezellig handbalseizoen toe!
 
Heerhugowaard, 16 september 2013
 
R. Groot (voorzitter)                                                  J. Zuurbier (secretaris)