Selecteer een pagina

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag KSV seizoen 2013 – 2014
 
Handbalseizoen 2013- 2014 zijn we gestart met in totaal 19 teams. Vier damesteams, 1 recreantenteam, 1 G-handbalteam, 1 A-team, twee B-teams, drie C-teams, twee D- teams, drie E-teams en twee F-teams.
 
Jaarvergadering september 2013
Tijdens de jaarvergadering in september 2013 staat het meerjarenbeleidsplan op de agenda Samen met  Han Botterhuis heeft het bestuur visie en missie van KSV handbal besproken.
Er is onderscheid gemaakt tussen breedte-  en topsport. Een aantal jaren beleid is uitgestippeld. Nieuw is de functie van topsportcoördinator. Deze functie gaat Rita van Muiswinkel vervullen. Ambitie is  om Dames 1 te laten spelen 2e divisie, dames 2 hoofdklasse, A en B junioren in de topklasse. Plan moet binnen het bestuur verder uitgewerkt worden.
 
Dames 1
De damesselectie was wederom actief in de Hoofdklasse en onderleiding van de nieuwe hoofdtrainer Roel Pettinga startte de selectie vroegtijdig op een iets andere manier. Helaas werd aan het einde van seizoen 2012/2013 duidelijk dat 4 speelsters om verschillende reden geen onderdeel meer zouden uitmaken van de nieuwe selectie. Hierdoor moesten nieuwe speelsters worden ingevoegd en om die reden lag de nadruk in de beginfase voornamelijk op teambuilding. Sportief gezien verliep het seizoen wisselvallig en Roel verwoorde dat met in de krant met de woorden:”De ene week halen we een 9 en de andere week een 4”.Gaande weg het seizoen ging het team toch beter draaien en dit moet zijn uitwerking krijgen in het komende seizoen waar de dames zeker weer mee willen doen voor de top 3.
 
Technische Commissie
De TC stippelt samen met trainers, coaches en bestuur een meerjarig beleidsplan uit. De lange termijn doelstelling van KSV is om alle selectie teams in een zo hoog mogelijke klasse te laten spelen en de overige teams met veel plezier de sport te laten beoefenen. Om dit te realiseren wordt er een meerjarig beleidsplan ontwikkeld en geïntroduceerd in de vereniging.
“Op het Kruispunt van Topsport
en Recreatie”
 
KSV zet in op topsport en breedte sport met het op eigen kracht bereiken van het maximaal haalbare waarbij spelplezier voorop staat.
 
Als vereniging willen wij er zijn voor de prestatieve sporter en de recreatieve sporter en van daaruit hebben wij plannen ontwikkeld om dit te faciliteren. Om dit ook goed te kunnen faciliteren zijn wij afhankelijk van de steun van ouders/verzorgers, vrijwilligers en sponsoren vandaar dat wij jullie graag willen meenemen in dit avontuur en hopen wij dat deze plannen jullie steun ook zal toekomen.
 
Om alle aangewezen selectie teams in een zo’n hoog mogelijke klasse te laten spelen, is het van groot belang om het beleid van de jeugd hier op aan te passen. De jeugd teams van nu zijn immers onze senioren van over 10 jaar. Om dit doel te bereiken kan op korte termijn de doelstelling zijn met de verschillende disciplines in een zo hoog mogelijk competitie te kunnen meedraaien of om zo hoog mogelijk te eindigen in een competitie. Hierbij zullen we niet ontkomen aan het selecteren van de jeugd en het intensiveren van de trainingen.
Dus het creëren van een “topsportklimaat” waardoor het voor getalenteerde en gemotiveerde speelsters de moeite waard wordt om veel tijd en inspanning in het handbal bij KSV te investeren.
Daarnaast blijft het van belang dat er ook handbal gespeeld kan worden door spelers die het vereiste niveau van een eerste team niet halen en/of daar de ambitie niet voor hebben. Ook voor deze groep moet er ruimte zijn en blijven bij KSV.
De technische commissie is verantwoordelijk voor:

  1. Zorg dragen voor de teamindeling.
  2. Bepalen doelstellingen per team.
  3. Trainer/coach indeling.
  4. Specialisatietrainingen.
  5. Communicatie met het wedstrijdsecretariaat.
  6. Communicatie met bestuur.
  7. Bijscholing trainers/coaches.
  8. Coachavonden.
  9. Ondersteuning trainers/coaches.
  10. Het beoordelen van spelers.

 
Kampioenen
We hebben dit jaar in de zaal D1 gehuldigd als periodekampioenen.
Op het veld werd eveneens de D1 kampioen.
 
Bekerwedstrijden
In de bekercompetitie schopten sommige teams het ver maar uiteindelijk zijn er geen kampioenen uit de bus gekomen.
 
NK Beachhandbal
Omdat de A jeugd vorig jaar winnaar waren geworden van NK Beachhandbal mochten zij dit jaar hun titel verdedigen in Biddinghuizen. Helaas zijn zij dit jaar geen kampioen geworden maar toch als 3de geëindigd na twee dagen zandhappen.
 
G-handbal
De G-handballers hebben zich onder de bezielende leiding van Clementine en Sandra laten zien tijdens verschillende toernooien gedurende het jaar. Zij zijn dit jaar naar de specials olympics in Friesland geweest. Helaas niet met het gewenste resultaat maar wel met heel veel lol dit hele weekend.Zij hebben dit jaar een nieuw tenue gekregen van de sponsor Sport2000 uit Alkmaar.
 
Trainingen
Het blijft ieder jaar moeilijk om het trainingsschema en de trainers rond te krijgen. We trainden dit jaar wederom allemaal van het F-team tot en met de dames in een sporthal en allemaal in Heerhugowaard. Op dinsdag en woensdag in sporthal Zuid en op donderdag in de sporthal in de Hectorlaan.
 
Acties
Dit seizoen waren we minder actief en succesvol bij diverse acties. Dat is jammer want we hebben het geld hard nodig.
Violenactie
Er waren vooral minder violen verkocht. Topverkoper was voor de derde keer op rij Megan Dol die maar liefst 47 bakken heeft verkocht.
 
Grote Club loten
Er werden dit jaar minder Grote Club actie loten verkocht. Met elkaar werd er € 1885,- voor de club verdiend. Voor de topverkopers werd een leuk uitje georganiseert door de dames van de activiteitencommissie.
 
Kerstbrodenactie
Vlak voor de kerst werd de Kerstbrodenactie georganiseerd i.s.m. Dekamarkt Berkheideplein. Dit leverde de vereniging € 400,- op.
 
Rabobank fietssponsortocht
Tijdens een zonnige dag in juni heeft de A1 gefietst. De Rabobank heeft 300 euro overgemaakt naar de clubkas.
 
Sponsoring
Twee nieuwe hoofdsponsoren prijken boven het scorebord en op de kleding van de dames selectie, A1 en B1: Containerbox en Woodcomposiet. Verder zijn er diverse contracten met bestaande sponsoren verlengd en er zijn nieuwe sponsoren aangetrokken.
 
De sponsorcommissie van de handbal en voetbal hebben de kleding- en bordsponsors afgelopen winter een “boerenkool met worst pakket” gebracht. Het thema was: -met KSV de winter door. Dit werd zeer gewaardeerd.
 
Toernooien
Diverse teams hebben op verschillende momenten tijdens het seizoen deelgenomen aan toernooien.. De A-jeugd heeft weer Beach Handbal gespeeld omdat zij vorig jaar het NK hadden gewonnen waren zij automatisch geselecteerd. Helaas ging het beachhandbal toernooi in Noord-Holland niet door vanwege het stoppen van de organisatie door perikelen vanuit de bond.  De selectie is het seizoen gestart met meerdere trials en oefenwedstrijden en een trainingsweekend. De C,D en de F-jeugd gingen onder andere naar het pinkstertoernooi bij Berdos. De recreanten zijn gestart bij het ZAP toernooi.
 
Scheidsrechters
De leveringsplicht voor de scheidrechters aan de bond blijft een groot probleem. We hebben dan ook forse boetes ontvangen van de bond voor het niet leveren van bondscheidsrechters.
 
Besturenoverleg handbal en voetbal
Verder vond er  overleg met het bestuur van de voetbal plaats. Belangrijkste onderwerp is de dagelijkse gang van zaken rond de accommodatie nu de BAK is opgeheven.
 
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie en vele andere vrijwilligers hebben zich ingespannen om activiteiten naast de handbal voor de jeugd te organiseren.
Het  Sinterklaasfeest was weer een zeer succesvolle activiteit. De slaapnacht tijdens de feestweek was voor de jeugd een hoogtepunt. Alles werd geweldig goed georganiseerd door de activiteitencommissie.
 
Terugkijkend op seizoen 2013-2014 zijn er prachtige resultaten bereikt door de verschillende teams. Het bestuur wil iedereen die zich op de een of andere manier heeft ingezet voor de vereniging hiervoor hartelijk bedanken. Wij wensen iedereen een sportief en gezellig handbalseizoen toe!
 
 
 
 
 
Heerhugowaard, 22 september 2014
 
 
 
R. Groot (voorzitter)                                                  J. Zuurbier (secretaris)