Jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag 2017-2018
Handbalseizoen 2017- 2018 zijn we gestart met in totaal 21 teams. Drie damesteams, twee recreantenteam, een G-handbalteam, twee A-teams, twee B-teams, een C-teams, drie D- teams, vier E-teams en drie F-teams.
Dames 1 heeft zich goed kunnen handhaven in de hoofdklasse en dit was een knappe prestatie. Doelstelling was om een jaar te consolideren zodat we de aansluiting met de aanstormende jeugd goed zouden kunnen realiseren.
M.n. de jeugdteams hebben goed gepresteerd en zijn er verschillende teams kampioen geworden zowel in de zaal als op het veld. Het G-handbal-team heeft wederom hun jaarlijkse toernooi in de Waardergolf georganiseerd. Verder werd er o.a. deelgenomen aan De Special Olympics in Nederland.
Om vooral nieuwe leden te interesseren zijn er door De Technische commissie enkele Jeugd instuifmiddagen georganiseerd wat voor veel nieuwe aanwas heeft gezorgd bij de jongste jeugd.
Tenslotte zijn er verschillende toernooien bezocht door de verschillende teams.
De scheidsrechtercommissie is zeer actief geweest met het opleiden van de jeugdleden. Onderdeel hiervan was de beruchte spelregeltest maar uiteindelijk hebben alle jeugdleden deze behaald.
Naast Jeugdscheidsrechters is er vanuit het NHV veel druk bij de verenigingen neergelegd voor het leveren van Bondscheidsrechters. De praktijk wijst uit dat er een sterke vergrijzing is waardoor er een groot tekort is ontstaan aan gediplomeerde scheidsrechters. Lang hebben veel verenigingen dit kunnen “afkopen” met het accepteren van een financiële boete maar nu was de maat vol voor het NHV. Niet leveren van bondscheidsrechters betekent het terugtrekken van teams welke op regionaal of landelijk niveau spelen.
Reeds in 2017 heeft KSV hiervoor een plan opgesteld i.s.m. het NHV met als doel om vooral jonge scheidsrechters te werven die deze handschoen willen oppakken. Voor slagen van dit plan is het belangrijk dat er goede praktijkbegeleiding is voor de jeugdige potentionals. Begin 2018 zijn we gestart met het opleiden van 6 leden en de intentie is dat zij eind 2018 de eerste hindernis t.w. de Proeve Van Bekwaamheid gaan nemen. Hierna zullen ze de opleiding voor Bondsscheidsrechter gaan volgen en hier zijn we als Bestuur zeer content mee.
 
Dames 1
Dit seizoen kwam dames 1 uit in de hoofdklasse en dat betekende minder ver reizen. Onder leiding van trainer Jitse Blommesteijn en coach Alice Zonneveld was de start goed ondanks een uitgedunde selectie. Zoals eerder gezegd is het seizoen 2017/2018 een overgangsjaar waarbij het vooral belangrijk is om te starten met het integreren van de eerste A Jeugd speelsters. Door deze wisselende samenstelling verschilde de resultaten per week waar briljante wedstrijden werden afwisselend met matige optredens. Hoogtepunt was wel weer de kraker tegen Tornado die beide goed waren voor een uitverkochte Waardergolf. Uiteindelijk wisten de dames toch een goed resultaat neer te zetten en eindigde in het linker rijtje.
Technische Commissie 
Dit seizoen is de ingezette lijn van 2016/2017 met succes voortgezet en is het spelbeeld binnen KSV op hoofdlijnen verder gestroomlijnd. Door de komst van nieuwe jeugdtrainers en hulp van enthousiaste ouders en spelers wordt de manier van spelen op elk vlak gestimuleerd en verbeterd. We proberen het voor de jeugd leuker te maken. De jeugd kan stap voor stap kan groeien, met veel spelplezier en succes beleven. Ook komend seizoen wordt de aandacht hierop gevestigd.
Trainingen
Het blijft ieder jaar moeilijk om het trainingsschema en de trainers rond te krijgen. We trainden dit jaar wederom allemaal van het F-team tot en met de dames in een sporthal en allemaal in Heerhugowaard. Op dinsdag en woensdag in sporthal Zuid en op donderdag in de sporthal in de Hectorlaan.
Acties 
Grote Club loten
Onder de bezielende leiding van twee ouders t.w. Ingrid Balm en Jeannette Elbers werden weer veel Grote Club actie loten verkocht. Dit leverde een topopbrengst en van met elkaar werd er € 2.340,- voor de club verdiend.
Speculaaspoppenactie 
In oktober en november hebben we in samenspraak met de Aviateur voor de tweede keer de speculaaspoppenactie door de Activiteitencommissie georganiseerd. Dit was wederom een groot succes want mede dankzij de inzet van het bedrijfsleven werd een bedrag opgehaald van € 1645,-. Iedereen bedankt voor hun inzet.
 
Rabobank fietssponsortocht
Deze actie is komen te vervallen en hiervoor in de plaats is de Rabobank Clubkas Campagne gekomen. Voor veel verenigingen een teleurstelling omdat met een kleine inspanning simpel €300,- was te verdienen.
De nieuwe actie vroeg meer inspanning van de deelnemers want om hiervoor in aanmerking te komen moesten de leden van de Rabobank worden geactiveerd. Daarnaast moest je een doel aangeven waarvoor je geld op wilde halen. KSV is maatschappelijk betrokken en wil graag dat het G-sporters nog beter op de kaart in Heerhugowaard zetten. Het plan is om komend jaar een G Sporters toernooi te organiseren (Voetbal-WMC, Handbal-KSV en wellicht Darten) en dit is als doel ingezet bij deze campagne.
Het resultaat was zeer goed want de leden hebben dit massaal ondersteund wat zich uitte in een bedrag van € 962,45.
 
Bingo
Een belangrijk deel van de kosten (denk aan training in de zaal, trainingsstages, oefenwedstrijden en reiskosten) gaan sinds jaren en dag naar de selectieteams.
Als tegenprestatie en als bijdrage in de kosten is voor de tweede keer een Bingo georganiseerd. Naast de gezellige avond en dankzij de inbreng van sponsors heeft deze avond € 1472,- opgeleverd.
 
Besturenoverleg handbal en voetbal
Beide besturen hebben afgesproken om de samenwerking komend seizoen verder te intensiveren. Structureel is er bestuurlijke afstemming en verder wordt er onderzocht op welke onderdelen we de handen beter in elkaar kunnen slaan. Belangrijk was dit jaar de AVG-verklaring. Gezamenlijk hebben we dit opgepakt en hebben op 25 mei 2018 de verklaring ontvangen.
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie en vele andere vrijwilligers hebben zich ingespannen om activiteiten naast de handbal voor de jeugd te organiseren.
Het Sinterklaasfeest was traditioneel weer een zeer succesvolle activiteit. De slaapnacht was voor de jeugd een hoogtepunt al waren er wel wat flinke hindernissen te overwinnen.
De activiteitencommissie organiseert ieder jaar het uitje voor de topverkopers van de grote club actie.
Aan het einde van het seizoen is er een mixtoernooi georganiseerd samen met de voetbal. De sporten die uitgeoefend moesten worden waren handbal, voetbal en volleybal in een gemengd team.
Terugkijkend op seizoen 2017-2018 zijn er prachtige resultaten bereikt door de verschillende teams. Het bestuur wil iedereen die zich op de een of andere manier heeft ingezet voor de vereniging hiervoor hartelijk bedanken. Wij wensen iedereen een sportief en gezellig handbalseizoen toe!
Heerhugowaard, 24 september 2018
 
R.N. Groot (voorzitter) en I.G.H. Schouten (secretaris)