Selecteer een pagina

Notulen jaarvergadering 2012

Notulen jaarvergadering handbalvereniging KSV 24 september 2012
Opening voorzitter
René opent de vergadering. Een hartelijk welkom ondanks het slechte weer. Bijzonder welkom aan ereleden en leden van verdienste.
Terugblik. Afgelopen vrijdag knalpotavond voor de selectie. Selectie is seizoen gestart met veel  overtuiging. Eerste wedstrijd was goed. Daarna veel blessures en wisseling in team uiteindelijk helaas gedegradeerd.
Kampioenschap dames 1 veld. Aantal jeugdteams kampioen. G-handballers gouden medaille in Den Bosch . Naast sport hebben we ook een maatschappelijke kant laten zien. A-team organiseerde een benefietwedstrijd voor Kailey van Diepen.
Ingekomen stukken
Rolinka Rentink komt later.
Afmeldingen van:
Inge Schouten, Ellen Hillebrand, Odette de Raadt, Zola Stoop, Yvon van Dam, Cindy de Vries, Erik Ellerkamp, Peter Zonneveld, Gerwin Kroeze, Anouk van Duivenvoorde, Sandra Spaans, Peter Verboven, Jocelyn Bakker, Saskia Vijverberg, Inge Breuker, Ayla Stam, Bianca Stam, Kim Ligthart, Nienke van Muiswinkel, Amber Steltenpool, Arjan v.d. Poorte, Anja van Diepen, Maaike Schellingerhout, Lisanne Borst
Notulen jaarvergadering 2011 (ter inzage via website)
Geen vragen over de notulen. Notulen worden vastgesteld.
 Jaarverslag secretaris 2011 – 2012 (ter inzage via website)
Geen opmerkingen.
Jaarverslag penningmeester
Dit jaar positief afgesloten. Bij contributie meer binnen gekomen. Subsidie gaat volgend jaar naar beneden. Zaal is duurder uitgevallen. Saldo kleine 300 euro positief.  Er zijn geen vragen over jaarverslag.
Verslag kascommissie
Clementine v.d. Heijden heeft kascontrole gedaan. Clementine heeft goedkeuring gegeven. Zij is zelf niet aanwezig bij de jaarvergadering. Haar dochter Sandra geeft het door.
Benoeming kascommissie
Sandra v.d. Heijden en Marieke Buter zijn bereid om de de nieuwe kascommissie te vormen.
 
Vaststelling contributie
Dames 1 en 2 gaan iets minder contributie betalen t.o.v. vorig seizoen. Trainen iets minder. A1 en B1 gaan meer betalen trainen ook meer.
Contributie seizoen 2013 – 2014 maximaal met 4 procent omhoog. Bestuur vraagt toestemming aan de vergadering. Vergadering is akkoord.
 
Vaststelling begroting
Dit seizoen komen we negatief uit. Vorig jaar voor 4 jaar subsidie aangevraagd. Minder subsidie ontvangen. Begroting eindigt  685,00 euro negatief.
Begroting wordt vastgesteld
 
 
Meerjarenbeleidsplan 2012 – 2015
Samen met  Han Botterhuis heeft het bestuur visie en missie van KSV handbal besproken.
Er is onderscheid gemaakt tussen breedte-  en topsport. Een aantal jaren beleid isuitgestippeld. Nieuw is de functie van topsportcoördinator. Deze functie gaat Rita van Muiswinkel vervullen. Ambitie is  om Dames 1 te laten spelen 2e divisie, dames 2 hoofdklasse, A en Bjunioren in de topklasse. Plan moet binnen het bestuur verder uitgewerkt worden. Wordt in december aan de leden gepresenteerd.
 
Kerk en sportveiling
Vrijdag 9 november om 19.30 uur vindt in de KSV kantine de kerk en sportveiling plaats. Veiling is bedoeld voor de kerk en sport. Voetbal wil kleedkamers renoveren. Handbal wil het geld dat wordt opgehaald in een stichting stoppen Gebruiken voor zowel de  top- als breedte sport. Stichting moet nog ingericht worden. Op de website is een link met informatie over de veiling. Verdelingspercentage 10 procent voor handbal en 45 procent voor voetbal en 45 procent voor de kerk. Selectie is benaderd voor de bediening. Vraag van Jorien of de selectie voetbal ook mee doet in de bediening. Is niet bekend.
 
Scheidsrechters
Vorig jaar is B-jeugd opgeleid tot koppelscheidsrechters. Dit seizoen begonnen met  verschillende koppels. Al gauw afmeldingen. Door o.a. werk. Komend zaalseizoen worden ook seniorenteams en A-teams ingezet om jeugdwedstrijden te fluiten. Karin zet een team op de website. Moet door teams zelf geregeld worden wie er fluit. Deze leden worden ontzien van andere clubtaken. Eventueel combinatie van zaaldienst en scheidsrechtersdienst.
Dames 3 geeft aan een klein team te hebben en vraagt om niet met dezelfde frequentie te worden ingezet. Oplossing kan ook zijn indeling maken combinatie DS3/DS4.
Cora vaagt of er nog een nieuwe cursus gaat beginnen. Volgend jaar start er weer een nieuwe cursus. De meeste huidige B’s hebben de opleiding al gehad.
 
Bestuursverkiezing:           
Aftredend en niet herkiesbaar:  Diana Schut en Rita van Muiswinkel
Aftredend en herkiesbaar:         Karin Breed
Verkiesbaar:                               Sylvia Joosten, Joyce Zuurbier en Caren Balm
Geen andere kandidaten. Nieuwe bestuursleden worden geïnstalleerd.
Sylvia Joosten wordt de nieuwe penningmeester, Joyce Zuurbier wordt secretaris en Caren Balm gaat de portefeuille sponsoring en PR beheren.
René spreekt Rita van Muiswinkel en Diana Schut toe en bedankt hen voor hun inzet binnen het bestuur. Rita neemt afscheid na een periode van 8 jaar in het bestuur en Diana na een periode van 12 jaar. Diana wordt benoemd tot Lid van Verdienste.
 
Activiteitencommissie
Rosina doet het woord. In december Sinterklaasavond en Kerstbrodenactie. In februari Disco. Slaapnacht wordt weer georganiseerd. Uitje met Grote Clubactie leden. René bedankt alle leden van de activiteitencommissie voor hun inzet van het afgelopen seizoen.
 
Vrijwilligers
Vrijwilligers die hun taak hebben neergelegd binnen de handbalvereniging  krijgen een bedankje en attentie thuis.
 
Rondvraag
Nico Zonneveld: nieuwe website heeft meer mogelijkheden. Nico zoekt nog enkele dames die willen helpen bij de Kerk en sporveiling. Invoer in PC en rondbrengen van bonnetjes. Rosina geeft aan dat er een mail is rondgestuurd naar de selectie. Wellicht zitten hier dames bij die kunnen helpen. René complimenteert Nico met de nieuwe website.
 
Cora Lemstra: vraagt of de zaaldienst op zaterdag ook door ouders kan worden gedraaid. Peter geeft aan dat het mogelijk is. Wij gaan dit voor komend zaalseizoen proberen.
 
Cora Lemstra: Grote Clubactie,  geen boekje alleen een brief voor spelers A1. Niet duidelijk wat de bedoeling is. Moeilijk voor A1 om ze te verkopen. A1 wil andere manier om geld op te halen. Geldt ook voor de B1 en sommige damesteams. Er moet dan 350 euro per team worden opgehaald.
.
Sandra v.d. Heijden: vraagt welke acties er allemaal zijn. Flessenactie doen we niet meer. Levert niet meer genoeg op. Op dit moment alleen violenactie,  Kerstbroden en Grote Clubactie.
Voorstel om een aantal teams geen grote Clubactie te laten doen of om minder loten te laten verkopen, dan moet het team aanvullen met een andere actie. In maart in bestuursvergadering bespreken hoe we de grote clubactie gaan inzetten. Actie bestuur.
 
Kledinglijn bij Sport 2000. Niet helemaal duidelijk bij sport 2000. Tot en met C1 in strakke broekje. Caren heeft een en ander afgesproken met Mirjam van Sport 2000.
 
Gerda Sonneveld: Wens ten aanzien kleur broekjes van de speelsters van de B1. Voorkeuf voor goud. Tenue van selectie is duurder dan de rest van vereniging. Hele team heeft zwart met  goud aangeschaft. B1 mag er dit jaar in spelen. Bestuur beraadt zich erop.
 
Rolinka Rentinck : dames 3 speelt nog in Accom KSVshirtjes. Op dit moment geen geld voor nieuwe shirtjes. Sponsor Accom is net gestopt.
 
 
Sluiting
René sluit de vergadering af.  Er zit nog steeds ongelofelijk veel daadkracht in deze club. Bestuur is hier trots op. Goede en positieve uitstraling naar buiten en de regio. René bedankt iedereen voor zijn komst en wenst iedereen wel thuis.
 
 
 
Actiepunten bestuur:
In de vergadering van maart 2013 Grote Clubactie bespreken.
Kleding selectieteams