Selecteer een pagina

Notulen jaarvergadering 2013

Afwezig: Kimberley Kalis, Rosanne, Dominique Kroeze, Monique Steltenpool, Anouk Wijnker, Ayla Stam, Sindy de Vries
Opening voorzitter
René opent de vergadering. Welkom aan de leden, ereleden en leden van verdienste.
Terugblik; veel werk verzet door bestuursleden. Verrast door succesen. Selectie heeft zich keurig geweerd. Veel plezier en resultaat. Leuke avonden met avondjes KSV. Formule die gehandhaafd blijft met inkomsten. NK beach handbal A1. Diverse jeugdkampioenen. E1 jeugdbeker. Kampioenen lotenverkopers; dagje op pad. G-handbal toernooi georganiseerd; groot succes. Dames 1 tweede divisie gedegradeerd. Veranderingen in de technische staf. December vorig jaar om tafel gezeten met Peter Verboven. In goed overleg besloten om niet verder te gaan. Technische staf nu uitgebreid met meerdere personen. Afbreukrisico is hiermee gedekt. Van buitenaf complimenten over de goede inkoop. Kerk- en sportveiling is in november 2012 gehouden en heeft bedrag opgehaald voor de stichting.
Vooruitblik; de voorbereiding door selectie soort van zeskamp. Eerste prijzen zijn binnen gehaald in het toernooi in Klazienaveen.
Achter de schermen druk bezig geweest met sponsoring. Twee nieuwe hoofdsponsors; containerbox en woodcomposiet. Sport 2000, 3d office, Noordeloos, Dennis Groot, Amigo plant en Sijs.
Centralisatie NHV; nieuwe bestuur heeft opdracht gekregen om te centraliseren. Opdracht van NOC/NSF. Anders wordt subsidie ingetrokken. Het nieuwe bestuur wat er staat heeft inzicht. Er waren ook zorgen. Alle activiteiten die door bond werden gedaan zijn nu bij de vereniging komen te liggen. Veel extra werk bij de vrijwilligers. Aanloopperikelen.
TC neergezet; meerjarenbeleidsplan.
Ingekomen stukken

 • Mail moeder B2. Voorstel om contributie te verhogen om acties als grote clubactie niet meer te moeten doen.

Notulen jaarvergadering 2012
Geen vragen over de notulen. Notulen worden vastgesteld.
Jaarverslag secretaris
Geen opmerkingen.
Jaarverslag penningmeester
Dit jaar positief afgesloten. Subsidie moet komend seizoen worden aangevraagd voor komende 3 jaren. Subsidie wordt door gemeente ingekort.
Acties; minder binnen gekomen als begroot. Vanuit teams hopelijk ideeën dat er meer geld in het laadje kan komen.
Ledenaantal; 220. Vergelijkbaar met voorgaande jaren. Waarom is er een groei in contributie? Het is minder begroot omdat je dit 3 jaar van te voren moet aanvragen bij de gemeente.
Wat is er met de stichting aan de hand? Wat gebeurd er met het geld, komt dit terug naar de afdelingen? Het nieuwe bestuur begon met een verlies (min). Garantiefonds is daardoor opgestart. Dit heeft het verlies moeten compenseren. Het heeft een plek gekregen.
Iedere speelster wordt gevraagd actief de grote clubactieloten te verkopen. Dit is een grote inkomst voor de club en is ook meegenomen in de begroting. Zodra een team niet aan de verplichting voldoet over het verkopen van een aantal loten wordt dit teruggekoppeld aan het team. Afgesproken wordt om 12 loten dit jaar te verkopen. Dit geldt voor de damesteams, A1 + A2.
Verslag kascommissie
Marieke Buter en Sandra Prins hebben kascontrole gedaan.
Benoeming kascommissie
Marieke Buter en Rolinca Rentinck zijn bereid om de nieuwe kascommissie te vormen.
Vaststelling contributie
Debby Zwemmer; trainen nu samen met dames 4? Dus geen eigen trainer is dit meegenomen in de kosten. Bondscheidsrechter; maar eigen scheidsrechter. Is dit meegenomen? Wordt niet meegenomen in de contributie.
Vaststelling begroting
Onbekend hoeveel kosten we gaan krijgen door eigen zaalhuur. (voorheen werd dit gedeeld met alle verenigingen)
Meer leden naar KSV door meerjarenbeleidsplan. Aantrekken van leden.
Subsidie hopen dat dit door gemeente gefinancierd blijft worden.
Acties; moeten acties komen om uit de rode cijfers te blijven.
Sponsoring; tot nu toe gedekt; maar blijft aandachtspunt.
Bondkosten zijn nog onbekend.
Kosten training/scheidsrechters; omhoog door extra trainingsuren en meerdere trainers.
 
Verlies van 2900 euro om naar de gemeente te laten zien dat we de subsidie hard nodig hebben.
 
Huygenpas; welke kosten worden gedekt? Alle kosten komen richting de vereniging vanuit de gemeente.
 
Begroting wordt vastgesteld.
 
Meerjarenbeleidsplan
Han introduceert zichzelf; groeien en ambitie is de wens. Hiervoor moet een plan worden opgesteld. Gestart met Technische Commissie. Technisch beleidsplan goed op papier zetten.
Waar staan we nu? Geld nodig om het plan te realiseren. Afgelopen half jaar gezocht naar een goede technische staf. We hebben een plan opgesteld met kaders voor talentontwikkeling, hogere trainingsuren. Penningmeester gaat de kosten berekenen. Technische staf moet bij elkaar komen voor de pijlers.
Wie zitten er in de technische staf? Roel, Koen, Nico en Bertus.
Er komt een aparte avond voor de leden, ouders van leden om dit plan verder te bespreken en input te vragen.
 
 
Scheidsrechters
De invulling van afgelopen jaar is super goed verlopen. Iedereen heeft gefloten en wilde fluiten. B jeugd ingezet als koppelscheidsrechters. Op dezelfde voet verder gaan met de indeling van het fluiten. Zo snel mogelijk op de site en naar de aanvoerders vanuit het team. Graag respons wie er zijn ingedeeld om te fluiten. Einde van het seizoen HS1 cursus geven voor B jeugd om volgend jaar ingezet te gaan worden.
Greet is de enige bondscheidsrechter. Vanaf 3de klasse en lager geen bondscheidsrechters meer ingedeeld.
Recreanten team erbij gekomen; oproep voor scheidsrechters. Kunnen er ook meiden worden ingedeeld?
Opleiden/werven bondscheidsrechters; instap voor deze cursus moet laagdrempeliger worden. Zodra er meer bekend is laat Karin dit weten. Bijvoorbeeld ook in teams fluiten.
Wat zijn de kosten om een cursus te volgen? Vereniging betaald de cursus.
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Arjan van der Poorte
Aftredend en herkiesbaar: Susan van Rooyen en Peter Vreeburg
Verkiesbaar: Han Botterhuis
 
Geen andere kandidaten. Nieuwe bestuurslid wordt geïnstalleerd.
Susan geeft wel aan dat ze extra ondersteuning nodig heeft in haar taken.
 
Activiteitencommissie
Rosina doet het woord.
Anouk van Duivenvoorde is gestopt.
Elk jaar begint met sinterklaas.
Daarna kerstbrodenactie. Blaadje viersprong bestaat niet meer; dus missen ze aandacht voor.
Talentenjacht organiseren; entree heffen
Geld nodig voor de slaapnacht; hemelvaart.
Disco en paaseieren zoeken.
Samenwerking met de voetbal zoeken; zaalvoetbal en dart erbij betrekken. Mixtoernooi organiseren.
Wie weet een stagiaire die zich aan wil melden?
 
Vrijwilligers
Normaal bedankte we hierin de vrijwilligers. Dit jaar gecombineerd met de medewerkersavond. Voetbal heeft inmiddels de vrijwilligersavond gehad. Handbal wilde dit zelf oppakken. Knalpotavond wordt gefinancierd door Dennis Groot… Vrijwilligers worden hier bedankt.
Stichting Topsport
Martin Stoop is de voorzitter geworden van Stichting Topsport handbal KSV. Handbalspel te professionelere. Diana Schut is penningmeester. Peter Zonneveld secretaris.
Er wordt ingezet door verhoging van handbalspel. Aanvraag project wordt altijd via het bestuur van KSV uitgezet naar de stichting. Twee momenten vóór aanvraag 1 augustus en 1 februari. Voorstel tot handbalclinics, extra trainers. Doel: verhogen handbalniveau! Aanzuigende werking op leden. Gaan niet zelf op zoek naar geld.
Rondvraag
Koos

 1. Trainingsballen; gebruikt door 4/5 teams. Actie: nieuwe ballen
 2. Rotzooi in ballenhok; aangekaart bij bestuur van de voetbal.

Sandra (via sandra per mail)

 1. 7 december toernooi G-handbal. Verloting. Oproep aan alle leden voor input van spullen.
 2. Vervoer; vind je het leuk om een dagje mee te gaan? Vervoersprobleem. Toernooidatum ver van te voren bekend. Toernooi moeten afzeggen doordat er geen vervoer was.
 3. Trainingshulp.

Debby

 1. Scheidsrechters van de club worden bij dames 3 ingezet. Hoe gaan we hiermee om? Goed verslag van de situatie om vanuit richting bestuur een actie op te zetten. Ofwel richting vereniging of richting NHV.
 2. Rabobank fietstocht; voorheen dames 4. Nu A1 heeft hem dit jaar.

Helma Brinkman
Diana

 1. Complimenten voor het beloningsysteem voor de grote clubactie.

Nico

 1. Verslagen; 14/15 teams maar weinig verslagen op de website. Coachavond is het besproken. Stimuleren van de teams om verslagen aan te leveren.

Emiel

 1. Barteam; extra mensen welkom. Sjaak, Bert van Duijn en Emiel. Hulp in de kantine is altijd welkom.
 2. Extra scherm opgehangen; uitslagen doorgeven via twitter. @ksvhandbal

Gerwin

 1. NK beach handbal geworden; het zou leuk zijn als we als vereniging start maken met een klein toernooi bij strand van Luna. Dynamo heeft beach handbal veld gemaakt. Samenwerking mee zoeken. Bestuur staat achter het initiatief. Je kunt het aanmelden bij de bond als kwalificatietoernooi.

Cora

 1. Er was sprake van een eigen hal. Exploitatie van de hal is ingewikkeld. Onder beheer van het SBH.  Uit zorgen voor extra trainingsuren jeugd.

Sluiting
Bedankt voor aanwezigheid. Feedback altijd goed om te horen. Ideeën zijn welkom. Als (nieuw) bestuur fundament neergezet.