Selecteer een pagina

Notulen jaarvergadering 2016

Notulen Jaarvergadering KSV 19 september 2016
Opening voorzitter
René opent de vergadering. Welkom aan de leden, ereleden en leden van verdienste. Fijn dat er een hoge opkomst is dan andere jaren.
Terugblik
Dames 1 heeft zich niet kunnen handhaven in de tweede divisie. Tot de laatste wedstrijd aan toe was het spannend of ze in deze poule zouden kunnen blijven.
E1 en F1 zijn kampioen geworden zowel in de zaal als op het veld. Het G-handbal-team heeft goed gepresteerd bij toernooien. Er zijn enkele Jeugd instuifmiddagen georganiseerd wat voor veel nieuwe aanwas heeft gezorgd bij de jongste jeugd.
Tenslotte zijn er veel toernooien bezocht door de verschillende teams.
 
Ingekomen stukken
Afmelding van: Brenda de Boer, Paula Volkers, Ouders Megan Dol, Zinzi Stoop, Zola Stoop, Vanja Kroese, Kim Danenberg, Yvonne de Graaf, Sandra Spaans-Hartjes, Nienke Oudhuis, Diana Estoppey. Maaike de Water-Cooper. Ouders Mirthe Kooijman, Erwin Bakker, Helen Oudhuis, Yvet Groot, Koert Nooter, Pauline Korver, Jessica Zonneveld. Margo Pater, Melanie Denijn-Groot. Trudy Heijn, Erik Ellerkamp, Larissa Hageman en Mariska Groot-Zonneveld
 
Notulen jaarvergadering 2015 (ter inzage via website)
Geen vragen over de notulen. Notulen worden vastgesteld.
 
 
Jaarverslag secretaris 2015-2016 (ter inzage via website)
Geen opmerkingen.
 
Jaarverslag penningmeester
De cijfers van afgelopen seizoen worden gepresenteerd afgezet tegen de begroting die was ingediend bij de gemeente voor subsidie. Acties zijn teruglopend en teleurstellend qua opbrengst. We zijn in de min terecht gekomen door het mislopen van financiën door de niet uitgevoerde actie van dames 1 en door de aanschaf van nieuwe shirts. Bovendien hebben we moeten investeren in nieuwe F-jeugd doelen omdat zij volgens nieuwe speelwijze spelen. Er zijn busjes gehuurd voor de verre uitwedstrijden van dames 1.
Complimenten voor de penningmeester.
Verslag kascommissie
Zinzi Stoop & Debbie Dokkum-Schouten hebben kascontrole gedaan en de cijfers zijn akkoord bevonden.
Benoeming kascommissie
Zola Stoop en Zinzi Stoop zijn bereid om de nieuwe kascommissie te vormen.
Vaststelling contributie
Eind augustus zijn de contributie brieven verstuurd. Verschil met vorige jaren is dat er bij een aantal teams een extra bijdrage betaald moet worden voor de grote clubactieloten. Doe je als team een actie of zorg je voor extra sponsors hoeft dit bedrag niet betaald te worden. Bij de jeugd is een kleine inflatie berekend.
 
Vaststelling begroting
In april is de begroting voor komend jaar ingediend bij de gemeente, welke noodzakelijk is voor het krijgen van subsidie. Dit jaar is door de gemeente de subsidie voor de komende 4 seizoenen toegekend.
 
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Rob Klaver & Sylvia Joosten
Verkiesbaar: Angela van Kippersluis, Sandra Groenveld, Olaf Blaauw
Sylvia heeft vorig jaar aangegeven te willen stoppen maar heeft nog een jaar meegedraaid. Dit jaar geeft zij aan echt te stoppen na dit seizoen.
 
 
Toekomst jeugd
Sandra licht dit onderdeel kort toe. TC heeft vorig seizoen goede aanzet gedaan voor aanwas jongste jeugd. Vriendinnendagen/instuifmiddagen. Er komt een inhaalslag voor de TC. Cora & Ellen Hillebrand zijn nieuw toegetreden. Aandachtspunt wordt de nieuwe speelvorm voor de jongste jeugd. Snel, dynamisch, doelgericht.
 
Scheidsrechters
Het punt dat we geen bondscheidsrechter leveren gaat ons over een jaar problemen geven. Consequentie is dat de hoogste teams worden teruggetrokken uit de poule.
De scheidsrechtercommissie, bestaande uit Christa Wielinga, Anja van Diepen en Jenneke Bakker, zijn dit jaar gestart. Zij zijn gestart met het opleiden van jeugdscheidsrechters. Ook doen zij een oproep naar alle seniorenleden om een grotere poule te kunnen starten van goede scheidsrechters. Vind je het leuk om te fluiten? Meld je dan aan. Als we het met z’n allen oppakken ontstaat er een mooie poule.
Kijk op http://www.ksvhandbal.nl/scheidsrechters/ voor alle uitleg omtrent scheidsrechters.
Er wordt uitleg gegeven over het spelregelbewijs. Met als doel om als speelster, coach beter op de hoogte te zijn van de regels. Zie website, www.handbalmastersz.nl. Kijk eens op deze website en doe een oefentest of behaald sowieso de test.
Er wordt een presentatie gegeven over spelregelwijzigingen. Deze kun je ook terugvinden op de website.
Emily Molenaar geeft zich bij deze al op voor de poule van bondscheidsrechter. Na de vergadering melden Brenda de Boer en Jocelyn Bakker zich ook op.
Activiteitencommissie
Rosina doet het woord. In december sinterklaasfeest voor de jongste jeugd en dobbelen voor de oudste jeugd. De kerstbrodenactie rond de kerst is geweest. Er wordt gekozen om dit jaar een speculaaspop te gaan verkopen.
De slaapnacht wordt georganiseerd.
Er wordt een oproep gedaan, als er (jonge) meiden zich willen toevoegen aan de commissie zijn ze van harte welkom.
Vrijwilligers
Penningmeester – vervanging voor Sylvia
PR & Sponsoring – wordt aandacht voor gevraagd om kleine klussen op te kunnen pakken in korte tijd.
Kantinedienst – voor de wedstrijden doordeweeks en op zaterdagavond. Na afloop heeft Bianca Kohne zich hiervoor aangemeld.
Scheidsrechters –
G-handbal – vrijwilligers voor training/begeleiding.
 
Sponsoring / PR
Woodcomposiet is gestopt als hoofdsponsor en  we zijn heel blij dat containerbox als hoofdsponsor  alleen verder wil gaan.
Amigo plant, Schildersbedrijf Mol en Sport2000 zijn de overige sponsors van dames 1.
Sneltransport Visser en Kaandorp fietsen zijn sponsor geworden van dames 2.
Wel nog een oproep! Er zijn nog een aantal plekken vrij voor potentiele sponsors.
Er zijn wat ideeën gekomen voor nieuwe sponsoractiviteiten. Er komt een tip om te kijken naar sponsorklik.nl Heb je een idee? Mail dit naar Han Botterhuis.
Maureen van Berkel heeft een verenigingsactie. Van ieder lid die via haar een reis boekt ontvangt KSV een sponsorbedrag. Dit willen wij gaan inzetten voor nieuwe bidons voor de hele club.
NHB services is nieuwe bordsponsor geworden. Restaurant de Olifant sponsort de seizoenkaarten.
Grote clubactie wordt dit jaar wederom door Ingrid Balm en Jeanette Elbers gecoördineerd. Het doel van deze actie is voor nieuwe trainingsballen en trainingsmaterialen.
Er is afgelopen jaar geen violenactie geweest door verschillende omstandigheden. Komend seizoen komt hiervoor in de plaats de pindaslinger actie.
Clubkit, initiatief van een speelster, wordt besproken tijdens de komende bestuursvergadering.
Vriend van KSV -> graag input om dit een vervolg te geven of om hier iets geheel nieuws mee te gaan doen.
Groot dankwoord voor Giel Beers, heeft 4 F-jeugddoelen gesponsord/gemaakt voor de vereniging waar wij erg blij mee zijn.
Rondvraag Geen vragen
Sluiting