Selecteer een pagina

Notulen jaarvergadering 2017

Notulen Jaarvergadering KSV 25 september 2017
Opening voorzitter
René opent de vergadering. Welkom aan de leden, ereleden en leden van verdienste. Fijn dat er veel leden aanwezig zijn gezien het formele karakter dat hier ook besluiten worden gemaakt voor de rest van het seizoen.
Terugblik
Dames selectie is van start gegaan en heeft een wisselend seizoen gedraaid. Uiteindelijk is het team in het zogenaamde Linker rij geëindigd. Natuurlijke waren er weer twee leuke wedstrijden tegen Tornado waar veel bezoekers op af zijn gekomen.  Er zijn vooral verschillende jeugdteams kampioenen geworden en dit is een goede zaak tenslotte heeft de jeugd de toekomst.
G-handbal heeft deelgenomen aan NK-handbal.
F-jeugd 1 mocht oplopen met SEW.
Recreanten 2 zowel veld- als zaalkampioen.
Berdos beach- en veldtoernooi. Ouder-kind toernooi. Slaapnacht en sinterklaasavond is georganiseerd. Uitje voor de meest verkopende leden van grote clubactie.
Ingekomen stukken
Afmelding van: Kunst-Appelman, Rosanne, Roelofsen, Indy, Prosée-Heyden, Patricia van der, Ellerkamp, Erik, Volkers, Paula, Stoop, Chantal, Estoppey, Bart, Graaf, Yvonne de, Duyne, Ninette van, Vries, Rivka de, Galen, Stephan van, Klijn, Jochem. Langen, Joya van, Korver, Pauline, Borst, Lisanne, Mathot, Anique, Schrijver, Robine, Broersen, Fenna ,Doedens, Maartje, Groot Mariska.
Notulen jaarvergadering 2016 (ter inzage via website)
Geen vragen over de notulen. Notulen worden vastgesteld.
Jaarverslag secretaris 2016-2017 (ter inzage via website)
Geen opmerkingen.
 
Jaarverslag penningmeester
Dit seizoen is met een goed resultaat en een winst afgesloten. Het grootste positieve verschil is de contributie omdat er veel nieuwe leden/teams zijn vooral bij de jeugd.
Er zijn meer inkomsten bij sponsoring vanwege nieuwe borden langs het veld.
Uitgave materialen is hoger uitgevallen door de actie van Clubkit, aanschaf van trainingspakken hiermee betaald.
Subsidie van de gemeente is 8000 euro.
Vraag Koos: Selectie 14.000 t.o.v. werkelijk 9000. Oorzaak is het wegvallen van een sponsor vandaar daadwerkelijke opbrengsten lager als verwacht.
Eigen Vermogen KSV Handbal sheet, dit presenteren we omdat we de afgelopen jaren een verlies hebben geleden. 2014, 2015, 2016. En dat hebben we dit jaar rechtgebreid met een positief resultaat.
Complimenten voor de penningmeester.
Verslag kascommissie
Zinzi Stoop & Zola Stoop hebben kascontrole gedaan en de cijfers zijn akkoord bevonden.
Benoeming kascommissie
Zola Stoop en Yvet Groot zijn bereid om de nieuwe kascommissie te vormen.
Vaststelling contributie
Eind augustus zijn de contributie brieven verstuurd.
De contributies zijn bepaald aan de hand van de zaalhuur, trainingsuren en bondsbijdrage.
De grote clubactieloten zijn bij de contributiebrief medegedeeld. Als er kosten betaald moeten worden betekent dat een team geen sponsors heeft geleverd.
Recreanten 2 heeft loten gekregen. Dit is niet meegenomen in de contributie dus ten onrechte gekregen. Actie: Sylvia
Vaststelling begroting
Voor de komende 3 seizoen is de begroting hetzelfde omdat we de aanvraag al hebben moeten indienen bij de gemeente en al toegekend hebben gekregen.
Bondskosten
Te laat afmelden als lid. In de statuten staat dat je het volledige contributiebedrag moet betalen. Maar het bestuur mag passende maatregelen treffen. Dit houdt in dat ieder afgemeld lid altijd bondskosten moeten betalen bij te laat afmelden.
Ben je langer als drie maanden geblesseerd? Dan kun je restitutie krijgen. Neem contact hierover op met de penningmeester.
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Sylvia Joosten, Angela van Kippersluis, Sandra Groenveld en Han Botterhuis.
Verkiesbaar: Peter Zonneveld
Peter neemt de rol van penningmeester op zich.
De rol van wedstrijdsecretaris, Sponsoring/PR en secretaresse zijn nu open.
Vrijwilligers
Graag hulp bij het vinden van vrijwilligers.
Duidelijke takenomschrijving? Actie: bestuur
1 op 1 aanspreken? René staat open voor suggesties die hij dan persoonlijk zal benaderen.
Nieuwe bestuur opzet. Dagelijks bestuur met voorzitter, secretaresse, penningmeester en facilitaire zaken. Aan de hand van commissies willen we bestuurslast verminderen. Die schuiven 1 x per kwartaal aan bij het bestuur om hen te informeren.
Scheidsrechter
Het aantal bondscheidsrechters loopt terug. Er is vanuit KSV een beleidsplan opgesteld. Emily en Paulien zijn gestart met de opleiding tot verenigingsscheidsrechter. De bond zorgt ervoor dat alle teams tot hoofdklasse een bondscheidsrechter krijgt. Je krijgt per team die een bondscheidsrechter nodig heeft, in ons geval, dames 1 en 2, 20 wedstrijden om een bondscheidsrechter te leveren.
Omliggende verenigingen benaderd die meer bondscheidsrechters hebben, staan er niet voor open. Ook oude bondscheidsrechters benaderd. Je krijgt boetes als je niemand levert.
Opleiding bondscheidsrechter wordt alleen in Amsterdam gegeven. Navragen waarom dit niet in de buurt kan? Actie: bestuur
Je moet eerst vereniging scheidsrechter worden, 3 avonden. Daarna 4 tot 5 wedstrijden officieel fluiten. Daarna kun je op voor bondscheidsrechter.
Koos geeft aan dat als je dit wilt doen je geen contributie hoeft te betalen? Er zijn regelingen die het bestuur persoonlijk met je bespreekt als je er voor open staat.
Ruud de Wit wordt benaderd voor Jitse. Actie: Jitse
Dames 2 benaderd bondsscheidsrechter die hun gefloten hebben. Actie: dames 2
Aad Bos is benaderd maar heeft onregelmatig werk.
Focus op vereniging scheidsrechter. Poule om cursus te volgen wordt aangedragen. Kijken hoeveel meiden hier geïnteresseerd in zijn om ook de kennis binnen de vereniging eerst groter te krijgen.
Jeugdscheidsrechter
Handbalmasters, A1, A2, B1
Oefenavond; en bij iedere eerste wedstrijd die ze fluiten is er iemand van de scheidsrechtercommissie bij.
B2 wordt op dit moment opgeleid.
 
 
Activiteitencommissie
Rosina doet het woord. In december sinterklaasfeest voor de jongste jeugd en dobbelen voor de oudste jeugd..
De slaapnacht wordt georganiseerd.
Uitje voor de grote clubactie topverkopers.
Speculaaspoppen actie was een groot succes. Voor deze actie willen ze dit jaar ook bedrijven gaan benaderen en huidige sponsors.
Mochten leden bedrijven weten die we kunnen benaderen? Dan kun je Rosina benaderen per mail.
Soraya, Jonna, Nikki, Brenda en Rosina zijn de activiteitencommissie. Tijdens de slaapnacht hebben ze hulp gekregen. De meeste leden zijn bereid om te helpen.
De tent is gesponsord door Marcel. Volgend jaar wel weer op zoek.
Vrijwilligers
Jessica vraagt of je geen verplichtingen per team kunt opdragen? Dat wordt een volgende stap als blijkt na vanavond dat er geen aanmeldingen komen.
Is er wel genoeg publiciteit aan gegeven voor deze taken? Alle leden hebben de mail meerdere keren gekregen en nu ook de taak om de leden om dit verder te verspreiden.
 
 
Sponsoring / PR
Er is dit seizoen geen sponsor gestopt en we hebben er nieuwe sponsors bij.
Dolphin, diamantzaagbladen, keukensale 2 grote borden.
De olifant seizoenkaart sponsoring.
Hebben jullie tips/bedrijven voor sponsoring? Mail ze!
Grote clubactie; Jeanette en Ingrid coördineren deze taak.
Violenactie wordt pindaslingeractie – hierdoor missen we ook een ook geld. Wie wil deze actie oppakken? Opstart is in oktober. Te veel acties achter elkaar? Er wordt gesproken om een Paaseieren actie op te starten? Wij staan open voor andere suggesties maar vanuit jullie moet wel de input komen.
Vriend van KSV, als je alleen geld wil bijdragen? Op dit moment zijn het er 10.
Rondvraag
Afgelopen vrijdag is Niek Dudink overleden. Oud voorzitter, 1961 begonnen tot midden jaar 80.
Ledenadministratie; rugnummers mailen zodat ze ingevoerd kunnen worden.
Jitse vraagt naar ledenverloop? Vorig seizoen rond de 200 leden, dit seizoen 228. Vooral bij de jeugd en damesteams een groei.
Nico vraagt aandacht voor verslagen op de website. Verstuur ze naar hem per e-mail.
Spotlight
We hebben 4 aftredende bestuursleden. En Nico wordt in het zonnetje gezet omdat hij inmiddels al 51 jaar lid is van de vereniging.
Afgelopen seizoen hadden vier bestuursleden aangegeven dat ze na dit seizoen om uiteenlopende redenen gingen stoppen. Tijdens de jaarvergadering werd daar op gepaste wijze bij stil gestaan. Angela Kippensluis ( was niet aanwezig ) is twee jaar verantwoordelijk geweest voor het wedstrijdsecretariaat. Door de veranderingen bij het NHV ( van een decentrale naar een centrale administratie ) was dit geen eenvoudige klus.
Sandra Groenveld was afgelopen twee seizoen het gezicht van de Technische Commissie en dankzij haar inzet is er meer structuur gekomen. Haar focus lag vooral op de jeugd waar ze als trainster ook al jaren actief was en nog steeds is.
Sylvia Joosten is met 5 dienstjaren het langstzittende bestuurslid en in die tijd heeft ze als penningmeester veel werk verzet. De begroting besprekingen met de Gemeente werden zakelijk gevoerd en hierdoor werd ieder jaar de begroting goedgekeurd.
Han Botterhuis was de afgelopen 4 jaar eerstverantwoordelijk voor het Technische Beleid en daarna voor Sponsoring.  Het TC beleid heeft onder zijn leiding echt vorm gekregen . Han is ook twee jaar de organisator van de Zaterdagavond geweest en met succes.
Angela, Sandra, Sylvia en Han, jullie hebben alle vier op hun eigenwijze een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van KSV Handbal. Vrijwilligers zoals jullie zijn schaars en met pijn in ons hart nemen we afscheid van jullie. Gelukkig blijven jullie alle vier op een of andere manier wel betrokken bij KSV en daar zijn we natuurlijk blij mee.
51 jaar lid van KSV Handbal Nico Zonneveld.
Tijdens de jaarvergadering werd Nico Zonneveld in het zonnetje gezet want op 1 augustus 2017 was hij maar liefst 51 jaar lid van de vereniging. Zijn start was als speler van Heren 1, het team wat een aantal jaren later de zogenaamde gouden lichting was . Met dit team werd uiteindelijk 2de divisie gespeeld en dat alles onder de bezielende leiding van Peter Verboven en Rolf Seng.
Na zijn maar ook mijn actieve handbal carrière is hij aan de slag gegaan als trainer van de eerste teams en later vele jeugdteams .
Maar Nico kennen we van het Sinterklaas feest waar hij ieder weer een leuke rol mag spelen.
Hij is ook lang lid van het Bestuur geweest waarvoor hij bij zijn afscheid benoemd werd als erelid van KSV Handbal.
Nico is ook lid geweest van de organisatie van het Hemelvaarttoernooi wat 11 jaar hier op het sportpark werd georganiseerd. Er werd dan gespeeld op 11 velden tegelijk dus ga er maar aan staan.
En zelf nu jaarlijks het Mix toernooi weer wordt georganiseerd is Nico van de partij als scheidsrechter of als kracht bij het opzetten van bv het volleybalveld.
Ook konden we altijd op hem rekenen met de Kerk en Sportveiling in het Kruis want dan was hij de man achter de knoppen.
Naast al die activiteiten is hij van de beginperiode ook de webmaster van de club, een taak die veel inzet vraag want iedere dag zijn er wel mutaties.
Nico, heeft nog meer neventaken bij KSV uit gevoerd want hij stond en staat nog steeds klaar te helpen als dat nodig is.
Voor de club is hij een icoon, een vrijwilliger waar je altijd op kan rekenen. Zonder vrijwilligers zoals jij kan een club gewoon niet en ik hoop dat je een voorbeeld voor veel andere leden of ouders kan zijn.
 
Sluiting