Contributie 2020-2021

Hierna volgt een overzicht van de contributiebedragen voor het komende seizoen.

Kijk voor de hoogte van het contributiebedrag naar het team waarin wordt gespeeld.
Wij verzoeken jullie vriendelijk de contributie over te maken op rekeningnummer NL61 RABO 0326 9039 92 t.n.v. Handbalvereniging KSV te Heerhugowaard onder vermelding van naam en team.

Belangrijk: Voor een gespreide betaling of Huygenpas dient voor 30 augustus contact opgenomen te worden met onze penningmeester Christa (e-mail: penningmeester@ksvhandbal.nl.)

De contributie word vastgesteld tijdens de jaarvergadering.

De contributie voor het seizoen 2020-2021 bedraagt

Heren 1  €         250,00 Incl. 5 loten € 15,- Grote Club
Dames 1  €         285,00
Dames 2  €         260,00
Dames 3 +4 + 5  €         250,00 Incl. 5 loten € 15,- Grote Club
Dames 6  €         215,00 Incl. 5 loten € 15,- Grote Club
Dames Recreanten 1  €         205,00 Incl. 5 loten € 15,- Grote Club
Dames Recreanten 2  €         190,00
Dames Recreanten 3  €         205,00 Incl. 5 loten € 15,- Grote Club
G-team  €         180,00
A-jeugd  €         250,00 Incl. 5 loten € 15,- Grote Club
B-jeugd  €         235,00 Incl. 5 loten € 15,- Grote Club
C-jeugd  €         205,00
D jeugd  €         160,00
E-jeugd  €         155,00
F-jeugd  €         135,00
Kabouters €            50,00