Beste leden, coaches, trainers en ouders,

Vanaf 29 april is het weer toegestaan om te gaan trainen met beperkingen.
Zoals toen is aangegeven ging het om kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar (geen fysieke beperkingen) en van 13-18 jaar, waarbij de 1,5 meter afstand in acht moet worden genomen.
Om het trainen in goede banen te leiden hebben we als KSV Voetbal en Handbal één plan opgesteld. Dit plan werd goedgekeurd door de gemeente Heerhugowaard en konden we op 29 april om 16.00 uur de poort van het sportpark weer beperkt open zetten.
Een belangrijke rol is weggelegd voor de stewards, die zien niet alleen toe op handhaving van de afspraken maar zorgen er vooral voor dat logistiek alles goed verloopt.
Maar liefst 35 stewards worden wekelijks ingezet voor deze taak en het is best wel een klus om dit rond te krijgen.
Dat veel van jullie nauw betrokken bij de club zijn bleek wel uit het aantal aanmeldingen. De teller staat momenteel op 57 stewards dus het lukt redelijk goed om het weekschema rond te krijgen.
Als besturen kijken we met tevredenheid terug op een goed verlopen eerste week waarin volop met “beperkingen” kon worden getraind.
Als de trainingen door gaan lopen tot eind juni, kunnen we onder het moto: “Vele handen maken…..” nog wel wat “verse” stewards gebruiken dus meld je aan!
Vooral nu gisteren bekend is gemaakt dat er vanaf 11 mei verruimende sportmogelijkheden zijn.
Dit betekent dat vanaf die datum alle leden, al is het met de 1,5 meter beperking, weer volop kunnen gaan trainen. Dit zal zeker zijn effect hebben op de bezetting op het sportpark.
Voor wat betreft de trainingen verwijzen we graag naar het trainingsschema voor KSV Handbal en Voetbal op de site, neem dit schema ook goed door.

Tenslotte, als bestuur van KSV Voetbal en Handbal hebben wij alle voorwaarden ingevuld die trainen vanaf 29 april en nu vanaf 11 mei voor alle leden weer mogelijk gaat maken maar jullie medewerking is en blijft wel van groot belang.
Zoals eerder gezegd, we kunnen er alleen samen een succes van maken!!

René Groot                                Ton Oosterling
Voorzitter KSV Handbal             Voorzitter KSV Voetbal