Beste leden, coaches, trainers en ouders,

Er mag al enige tijd weer buiten worden getraind bij KSV handbal en diverse teams maken hier al gretig gebruik van. Wel tot 21:00 uur vanwege de avondklok en natuurlijk volgens de RIVM richtlijnen. Richtlijn is wel dat je alleen mag trainen bij KSV in overleg met de TC, dit vanwege het trainingsrooster aangezien de capaciteit van het verharde veld beperkt is. Wat wij wel willen blijven benadrukken is dat trainen en training geven een vrije keuze is voor iedereen. Het is vrijblijvend en voelt het niet goed, dan ga je niet. 

Vanaf 3 maart gelden de volgende spelregels:

De spelregels voor sport in het kort
Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, dienen de volgende maatregelen te worden nageleefd:

  • In binnenruimtes sporten mag niet;
  • Competitiewedstrijden zijn verboden;
  • sporters tot en met 26 jaar mogen op de sportaccommodatie in team verband sporten; 
  • sporters vanaf 27 jaar mogen individueel of in groepjes van maximaal 2 personen sporten. Er kunnen meerdere groepjes tegelijkertijd op een veld sporten, mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen;
  • Zodra sporters van 13 jaar en ouder het veld verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden; 
  • Publiek bij sport is niet toegestaan. Ouders zetten hun kinderen af bij de poort;
  • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht, toilet is toegankelijk;
  • En natuurlijk blijf je bij klachten thuis;
  • Neem bij vragen contact op met de TC coördinator of met bestuurslid Olaf Blaauw.

Zie protocol verantwoord sporten vanuit het NOC/NSF

Op deze manier houden we elkaar hopelijk gezond en kunnen we weer veilig gaan sporten al is het met beperkingen.

Namens het KSV bestuur.

René Groot
Voorzitter KSV