Beste leden, coaches, trainers en ouders,

 

In onze update van maandag jl. hebben we aangegeven dat op dinsdag 29 september 2020 de nieuwe regels zijn ingegaan.

We hebben daarin een aantal afspraken met jullie gemaakt en zoals aangegeven zullen we deze aanvullen als dit van toepassing is.

Hierbij willen we vanaf 1 oktober de volgende aanvullende afspraken met jullie maken:

 • Vanaf 29 september 2020, 00 uur is het niet dus meer toegestaan dat ouders bij de training en de wedstrijden aanwezig zijn.
 • Wanneer kinderen worden gebracht is dit weer op basis van “kiss and ride”
 • Dit betekent dat de kinderen worden afgezet op de parkeerplaats en daar na afloop ook weer worden opgepikt.
 • Kom daar maximaal 10 minuten voor afloop van de training naar toe.
 • De kantine is tot nader order gesloten.
 • De chauffeurs (rij – ouders) van de bezoekende verenigingen mogen als toeschouwer aanwezig zijn op de KSV velden.
 • Deze chauffeurs dienen zich bij aankomst te melden op het Wedstrijdsecretariaat KSV. Daar ontvangen zijn een “vrijwaringsbewijs als toeschouwer”. Desgewenst moeten zij het bewijs op het veld tonen aan de dienstdoende KSV steward (lees welkom dienst functionaris). Ook een controlerende BOA zal zeker naar het vrijwaringsbewijs vragen.
 • De chauffeurs van uit spelende KSV teams mogen ook als toeschouwer aanwezig bij de andere vereniging. Hierbij het dringende verzoek om met zo, minimaal aantal auto’s (en dus chauffeurs) naar uitwedstrijden te gaan. De regel is dat per 3 kinderen 1 chauffeur mag mee komen.
 • KSV rekent erop dat trainers, coaches en ouders loyaal meewerken aan de uitvoering van de nieuwe maatregelen.
 • Indien ouders en of bekenden toch langs de lijn gaan staan, verzoeken we hierbij de trainers om ze toch weg te sturen. Staak in het ergste geval de training tot de betrokkene ook echt vertrokken is.
 • Gedurende het weekend zal vanuit het wedstrijd secretariaat altijd ondersteuning worden verleend door de dienstdoende welkom dienst functionaris.

 

Dit zijn de afspraken die we met jullie willen maken en zodra er nieuwe aanvullende regels zullen we dit jullie laten weten.