Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van ksvhandbal.nl is het mogelijk dat de informatie die op ksvhandbal.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten in de verwerking van gegevens kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Beweringen en uitingen, geuit in (toekomstige) interaktieve onderdelen van ksvhandbal.nl zijn die van de auteurs, bezoekers, leden en niet (noodzakelijkerwijs) van de beheerders (webmasters) van ksvhandbal.nl.
Alle informatie, produkten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ksvhandbal.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om ksvhandbal.nl en alles binnen haar domein te kunnen raadplegen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van ksvhandbal.nl verkregen is. ksvhandbal.nl staat aldus niet garant voor de juistheid van informatie welke te vinden is binnen haar domein (op de homepage). Verwijzingen naar internetsites, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de ksvonline.nl. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsites waarnaar verwezen wordt, kan ksvhandbal.nl nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. ksvhandbal.nl verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks
Cookies
Naast het hierboven vermelde kunnen de organisatie en/of derden bij gebruikmaking van de internetsite op een geautomatiseerde wijze cookies naar uw computer verzenden. Cookies zijn kleine tekstbestanden, welke op uw harde schijf worden opgeslagen om het gebruik van de internetsite te vergemakkelijken. Zo kunnen ingevulde gebruikersnamen en wachtwoorden worden bewaard, waardoor u bij later gebruik van de internetsite automatisch in uw toegang bediend wordt en kan worden bijgehouden welke advertenties reeds aan u getoond zijn. Daarenboven kan middels cookies het gedrag van de gebruiker worden geanalyseerd. Zo u wenst kunt u uw browser dusdanig instellen dat uw harde schijf cookies blokkeert. De organisatie kan in zulk geval een correcte werking van de internetsite echter niet garanderen. Daarnaast kunt u reeds opgeslagen cookies op een later tijdstip van uw harde schijf verwijderen. Meer informatie vind u in onze privacy policy.
De informatie op ksvhandbal.nl wordt frequent aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij raden aan alvorens informatie van ksvhandbal.nl te gebruiken dit te controleren bij de verantwoordelijke persoon of personen. Informatie betreffende deze personen kan gevonden worden op de homepage of opgevraagd middels een e-mail aan de webmaster.
© Copyright
De beheerders van ksvhandbal.nl behouden zich het recht voor ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst- als beeldmateriaal. Al de informatie op ksvhandbal.nl, zowel tekst- als beeldmateriaal, is copyright van ksvhandbal.nl en mag pas gebruikt worden door derden na toestemming van de webbeheerders van ksvhandbal.nl Persoonlijk gebruik, dat wil zeggen niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze site is wel toegestaan.
Plaatsen van reacties
Hieronder volgen de spelregels voor het reageren op artikelen op deze site.
■Op het reactieformulier kunt u ook uw e-mailadres achterlaten.
■Dit e-mail adres wordt slechts gebruikt om in contact te komen met de persoon van de reactie, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden of een reactie terug te geven.
■De reactie moet over het onderwerp van het betreffende artikel gaan.
■Nietszeggende reacties worden verwijderd
■Discriminerende, seksistische of racistische opmerkingen inhoud zijn niet toegestaan. Deze reacties worden meteen verwijderd.
■Formuleer uw reactie kort en bondig, zodat de lijn van de discussie voor anderen te volgen blijft.
■Het openbaar maken van privacygevoelige gegevens van derden in reacties is niet toegestaan. Adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van derden worden dus verwijderd.
■Reclame- of propaganda-uitingen (inclusief hyperlinks daarheen) worden verwijderd.
■In alle andere gevallen beslist de webmaster of ander bevoegd persoon over de reacties
■Door te reageren op een artikel maakt u uw mening kenbaar.