E jeugd 1

Desi Blom
Floor Gildemeijer
Nina Demmer
Sara Swinkels
Romee Landsaat
Evi van de Bos
Morghane Eedens

Coach: Jolanda Westra
Trainer: Jolanda Westra

Training: zie het schema op de site
Sponsor E jeugd 1
Sport 2000