• Huishoudelijk regelement

    Het Huishoudelijk Reglement regelt de toepassing van de in de statuten van de vereniging opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van de vereniging.

    Bekijk hier het: HUISHOUDELIJK_REGLEMENT-KSV-2020

  • Statuten

    Klik hier voor de statuten (PDF).