Het seizoen 2018/2019 ligt ondertussen achter ons en als bestuur zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Dit alles geeft ons weer nieuwe sportieve energie en die zullen we dan ook nodig hebben. De vereniging is gezond en groeit enorm mede dankzij de inzet van de Technische Commissie. Het nadeel van groei is ook dat het organisatorisch steeds lastiger wordt om alles te accommoderen en dit vraagt enorm veel van de verschillende Commissies maar ook van het bestuur. Gelukkig kunnen we steeds meer terugvallen op (oud) speelsters waarvan de dochters ook gaan handballen maar het invullen van vacatures in het bestuur blijft toch lastig. Wat ook positief is dat we ondertussen 3 bondscheidsrechters hebben kunnen aantrekken en hierdoor kunnen we aan leveringsplicht voldoen.

Vorige seizoen heb ik jullie verschillende keren “lastig” gevallen met een mail vanuit het bestuur. Tijdens de jaarvergadering  hebben we daar ook met de aanwezige leden uitvoerig bij stil gestaan. Uiteindelijk hebben enkele leden zich aangemeld om vrijwilligerstaken uit te gaan voeren en daar zijn we erg blij mee.
Helaas en dat heb ik ook op de jaarvergadering nog een keer duidelijk gemaakt, is dit nog onvoldoende om de vereniging goed te laten draaien.

Beste leden en ouders, als bestuur vinden we het geen probleem om tijdelijk een stap meer te zetten maar dit kan niet structureel zijn. Onze vereniging groeit flink en we zullen onze organisatie op enkele plaatsen moeten versterken zodat het werkbaar blijft voor iedereen.

Het bestuur wil zich graag versterken met 3 personen t.w.:

  • Een lid of ouder met financiële achtergrond die de rol van Penningmeester op zich wil nemen, een portefeuille die steeds belangrijker gaat worden want onze ambitie kost geld! Diegene kan eerst een jaar meedraaien.
  • Een lid of ouder die samen met ons invulling wil geven aan de portefeuille Sponsoring want zonder sponsoring is het onmogelijk om onze sportieve doelstellingen te realiseren.
  • Een lid of ouder die het klankbord of spreekbuis wil zijn van de Technische Commissie
  • Een lid of ouder die de website en/of facebooksite/instagram wil bijhouden.

De organisatie willen we graag versterken met twee commissies t.w.:

  • Om goed invulling te geven aan de deelname maar ook de organisatie van eigen toernooien willen we graag een toernooi commissie gaan samenstellen bestaande uit minimaal 2-3 personen
  • De werkzaamheden voor het beheer van onze kleding (inname, uitgeven maar ook kwaliteit controle en voorraadbewaking) zoeken we 2-3 zogenaamde “klerenwijven”.

Beste leden en ouders, op de jaarvergadering van 16 september is dit wederom een agendapunt en mag ik jullie toch vragen om er eens te overdenken en sluit je aan als vrijwilliger bij de club want we hebben jullie echt nodig!

Met vriendelijke groet,

René Groot
Voorzitter KSV Handbal