Leeftijdsindeling

SEIZOEN 2019 – 2020

Geboortejaar: De Peildatum is 31 december van het lopende verbondsjaar.

2013 6 Kabouter
2012 7 F- jeugd
2011 8 F- jeugd
2010 9 E- jeugd
2009 10 E- jeugd
2008 11 D- jeugd
2007 12 D- jeugd
2006 13 C- jeugd
2005 14 C- jeugd
2004 15 B- jeugd
2003 16 B- jeugd
2002 17 A- jeugd
2001 18 A- jeugd
2000 19 Senioren
1999 20 Senioren