Handbalmasterz.nl
Het NHV zet zich al enige tijd in voor een “Veilig Sportklimaat”. Spelregels dragen bij aan dit veilige sportklimaat. Daarom is ingezet op het vergroten van de spelregelkennis bij spelers en begeleiders. Hiervoor is Handbalmasterz.nl ontwikkeld. Dit is een website waarbij iedereen digitaal kennis van spelregels kan vergroten. De spelregels worden hierbij gekoppeld aan spelsituaties. Men kan er spelregels nazien en spelregelvragen maken. Iedereen heeft vrij toegang tot deze site en kan oefenvragen maken. Klik hier voor handbalmasterz

Het spelregelbewijs
Via handbalmasterz.nl kan ook het spelregelbewijs behaald worden. Hiervoor is een persoonlijk account nodig dat de deelnemer binnen de vereniging kan aanvragen. Dit is helemaal gratis. De deelnemer krijgt van de vereniging activatiegegevens waarmee het account kan worden aangemaakt.  Daarna kan de deelnemer inloggen. Vervolgens worden eerst vijf levels doorlopen en daarna start de eindtoets. Als deze eindtoets voldoende is gemaakt, is het spelregelbewijs behaald. Dit  wordt  automatisch vastgelegd.

Verplicht spelregelbewijs
Het spelregelbewijs is door het NHV verplicht gesteld voor de volgende leden:

  • Iedere speelster/speler die de A-jeugd leeftijd bereikt (vanaf 1 juli 2015)
  • Alle coaches vanaf de C-jeugd
  • Iedereen die een trainersopleiding wil volgen

Voor vragen over het spelregelbewijs of voor het aanvragen van activatiegegevens kunt u contact opnemen met
Jenneke Brink-Bakker
jenlau@quicknet.nl