• Vier avonden waarin bijna 25 coaches/ trainers werden getraind door Pascal zijn alweer voorbij. Bij KSV
  handbal vinden we het belangrijk dat de coaches en trainers een basis meekrijgen om te kunnen
  handelen als er eventueel iets misgaat op het sportveld. Met Pascal hebben we een ervaren
  ‘levensreddende handelingen’ trainer in huis die nu alweer voor het tweede jaar deze training organiseert
  voor onze trainers en coaches die langs het veld staan.


  Pascal gaf tijdens de training uitleg over hoe te handelen bij verstikkingen en iedereen ging aan de slag
  met de stabiele zijligging. Er werd hard gewerkt om te poppen weer tot leven te reanimeren, de AED
  werd hierbij ook ingezet. Alle betrokkenen stelden veel vragen waarbij Pascal duidelijk uitleg gaf over
  hoe te handelen in bepaalde situaties.
  Mooi om te zien dat we zoveel betrokken vrijwilligers hebben die deze trainingen volgen. En natuurlijk
  een dikke pluim voor de inzet van Pascal.


  Dank voor jullie inzet!