• Geachte ouder/verzorger/lid van KSV handbal,


  Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering van KSV, welke gehouden zal worden op maandag 18 september a.s. om 20.00 uur in de KSV-kantine. Alle leden vanaf 16 jaar zijn welkom.

  Mocht u verhinderd zijn wilt u dan een e-mail sturen naar secretariaatksvhandbal@gmail.com.

  Het bestuur
       

  Agenda jaarvergadering 18 september 2023:

  1. Opening voorzitter met terugblik 2022-2023
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen jaarvergadering 2022 (ter inzage via de website)
  4. Organisatie KSV handbal
  5. Richtlijnen/regelgeving
  6. Jaarverslag penningmeester
  7. Verslag kascommissie
  8. Benoeming kascommissie
  9. Update jeugdopleidingsplan
  10. Vaststelling contributie
  11. Vaststelling begroting
  12. Scheidsrechterscommissie
  13. Activiteitencommissie
  14. Kantinecommissie
  15. Acties
  16. Sponsoring
  17. Rondvraag
  18. Sluiting

  P.S. Mocht u niet aanwezig zijn om wat voor reden dan ook, dan gaat het bestuur er vanuit dat u akkoord gaat met alle genomen beslissingen en besluiten, maar natuurlijk rekenen wij op ieders komst.