Beste leden, trainers, coaches en ouders,

Zoals aangegeven in de berichtgeving van afgelopen donderdag, hebben wij ons vandaag gebogen over de situatie rondom het corona virus.
Duidelijk is dat de competitie er tot en met 31 maart uit ligt dus daar is geen onduidelijkheid over.
De vraag blijft dan open, wat doen we met de trainingen gelet op het feit dat de training in de zaal plaats vindt in groepen van max 30 personen.
Zelf heb ik ook contact gehad met andere omliggende handbalverenigingen en die worstelden ook met dit vraagstuk.
Intern hebben we als bestuur ook met de Technische Commissie overleg gehad en gezamenlijk hebben we besloten om alle trainingen tot 1 april aanstaande te cancelen.

Doorslaggevend voor ons is dat wij geen enkel risico willen nemen als het gaat om de gezondheid van onze leden, trainers, coaches en ouders.
Wij hopen dat u begrip zult opbrengen voor dit moeilijke besluit.

Met vriendelijke groet,

René Groot
Voorzitter KSV Handbal