• Vertrouwenspersoon KSV handbal

  Ongewenst gedrag kan leiden tot spanningen op de sportvloer. Deze kunnen sporters, begeleiders en vrijwilligers belemmeren in hun functioneren. Als ongewenst gedrag aanhoudt, kunnen de klachten chronisch worden. Dit kan leiden tot ziekte of arbeidsongeschiktheid.

   Taken van de KSV Handbal vertrouwenscontactpersoon: 

  •  De algemene taak van de Vertrouwenspersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van leden van handbalvereniging KSV dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot handbalvereniging KSV voor zover dit gedrag zich binnen de activiteiten van handbalvereniging KSV heeft afgespeeld.  
  • Daarnaast heeft de Vertrouwenspersoon de volgende taken:
  1. de Vertrouwenspersoon is voor leden, donateurs, ouders en vrijwilligers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten handbalvereniging KSV die te maken hebben met ongewenst gedrag;
  2. de Vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
  3. de Vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties (Sportbonden, NOC-NSF), onderzoekt indien nodig en registreert;
  4. de Vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
  5. de Vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;
  6. de Vertrouwenspersoon kan het bestuur van handbalvereniging KSV in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie.

   Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:  

  1. seksuele intimidatie
  2. agressie en geweld
  3. pesten
  4. discriminatie
  5. interne criminaliteit
  • De Vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. Onder ongewenst gedag wordt in ieder geval verstaan:– seksuele intimidatie – bedreiging – discriminatie. Maar ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden beschouwd.
  • De Vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur van handbalvereniging KSV.
  • De Vertrouwenspersoon werkt zoveel mogelijk volgens het protocol voor Vertrouwenscontactpersonen (VCP) van NOC-NSF.

   Contactgegevens van onze vertrouwenscontactpersoon: 

 • Vier ogen en oren principe KSV handbal

  Algemeen
  Het vier ogen- en oren principe betekent dat er altijd minimaal twee volwassenen, in een bepaalde vorm, toezicht moeten houden op kinderen. 

  Visie KSV handbal
  Het bestuur van KSV handbal heeft een veilig sportklimaat hoog in het vaandel staan en wil zorgdragen voor de grootst mogelijke veiligheid van de kinderen die handballen bij onze vereniging.

  Uitvoering
  Om het vier ogen- en oren principe te realiseren zijn de volgende afspraken gemaakt binnen KSV handbal:

  • Tijdens de trainingen, wedstrijden en evenementen van alle jeugdteams bij KSV handbal zijn altijd minimaal twee volwassenen aanwezig.
  • Als er dus maar 1 trainer aanwezig is op het sportveld/ sporthal dan dient er een ouder langs de kant te staan om toezicht te houden.
  • Tijdens wedstrijden zijn altijd meerdere coaches en ouders aanwezig om toezicht te houden.
  • Als er toch nog onveilige situaties ontstaan in welke vorm dan ook, meld dit dan bij het bestuur van KSV handbal of onze vertrouwenspersoon.